14
Jul

Domov

AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA o.z.
 

 je dobrovoľná organizácia, ktorá spája ľudí bez ohľadu na ich politickú príslušnosť,

  národnosť, vierovyznanie,  vek, pohlavie a profesiu v snahe o šírenie slovenského bojového umenia

 v jeho pôvodnej forme pod názvom Bojová Veda,  návrat ku koreňom našich predkov a

základným princípom prirodzeného spôsobu zdravého bytia človeka.
 

 

Cieľom činnosti združenia je :

 

 šírenie slovenského bojového umenia v jeho pôvodnej forme pod názvom Bojová Veda,

 podpora telesného, duševného a duchovného zdravia človeka, združovanie a vzdelávanie občanov so záujmom o zdravý životný štýl, pokojný a harmonický život a rozvoj osobnosti,

 usporadúvanie prednášok, teambuildingov, tréningov, seminárov a workshopov týkajúcich sa sebaobrany a ochrany iných osôb, taktických a military výcvikov

 ponuka tvorivých a relaxačných aktivít pre deti, mládež, dospelých, seniorov a marginalizované skupiny ľudí,

 organizovanie tvorivých dielní, besied, festivalov, survivalových akcií, workshopov,

scénických vystúpení a ďalších vzdelávacích i športových aktivít,

 publikačná a propagačná činnosť,

 uchovávanie, oživovanie a rozvoj kultúrneho, ľudového a duchovného dedičstva našich predkov,

 podpora pohybových aktivít zdravotne a telesne postihnutých jedincov a marginalizované skupiny ľudí.