SVAROG TACTICAL

Predstavujeme Vám plne funkčný a maximálne využiteľný program "SVAROG TACTICAL" založený na prirodzených reakciách ľudského tela na rôzne vonkajšie podnety (útoky). Namiesto tradičných postupov Vám predstavíme inovatívne techniky a taktiku v širokom rozsahu a v rôznych modelových situáciách. Program obsahuje široké spektrum kurzov, ktoré oslovia nie len civilistov ale ocenia ich hlavne profesionáli z ozbrojených zložiek. 

Tréningy a kurzy sú vedené certifikovaným inštruktorom sebaobrany a extérnym školiteľom ozbrojených zložiek. 
Poznatky k výučbe sú čerpané z vlastnej praxe /exkontraktor 1998-2008, VIP ochrana osôb/,  a dlhoročného štúdia Umenia Vojny a Bojovej Vedy.


PONÚKAME KURZY V OBLASTI :


Sebaobrany všeobecnej pre:                          - verejnosť

                                                                      - organizácie a firmy

                                                                      - jednotlivcov

                                                                      - kurzy masového charakteru /detské tábory,
                                                                         semináre.../

                                                                      - výučba na ZŠ, SŠ, Univerzitách,...

     Sebaobrany profesnej pre:                        - usporiadateľov spoločenských podujatí

                                                                       - sbs, kuriérov, poštových doručovateľov

                                                                       - učiteľov telesnej výchovy, vychovávateľov

                                                                       - ošetrovateľov, pokladníkov, obchodných cestujúcich

                                                                       - revizórov, sprievodcov, vodičov

                                                                        - zamestnancov Rýchlej zdravotnej pomoci

 

  Sebaobrana branno-bezpečtnostná pre:         - služobnú obranu a služobné zákroky

                                                                        - armádu SR

                                                                        - štátnu políciu SR

                                                                         - mestské a obecné polície

                                                                         - zbor väzenskej a justičnej stráže

                                                                         - colnú správu

                                                                         - železničnú políciu

                                                                         - bezpečnostné služby

 


TÉMATICKÉ CELKY:

 • sebaobrana proti neozbrojenému útočníkovi
 • sebaobrana proti útoku palicou
 • sebaobrana proti útoku nožom
 • sebaobrana pre ženy
 • okamžité zneškodnenie útočníka
 • využitie páčenia na elimináciu útočníka
 • sebaobrana s obuškom
 • sebaobrana s tonfou
 • sebaobrana s nožom
 • sebaobrana s ihlicou
 • sebaobrana na zemi
 • sebaobrana vo vode
 • spútavanie útočníka
 • sebaobrana s poľnou lopatkou
 • vrhacie zbrane a ich použitie v boji
 •  zásahová šatka - dokonalá pomôcka na spacifikovanie útočníka pre OZ SR
 • sebaobrana v stiesnenom priestore – kancelária, schodisko, výťah
 • využitie improvizovaných zbraní v sebaobrane
 • využitie tlakových bodov na ľudskom tele pre sebaobranu

 


BOJOVÁ A TAKTICKÁ PRÍPRAVA

(vhodné pre militari – airsoft tímy, jednotlivcov a ozbrojené zložky)

 • sebaobrana pri ohrozovaní s krátkou a dlhou strelnou zbraňou
 • sebaobrana a boj s krátkou a dlhou zbraňou proti nožu
 • taktika streľby na krátku vzdialenosť – impulzívna streľba
 • taktika pohybu jednotlivca a malých bojových jednotiek v horskom prostredí (SUT)
 • taktika pohybu jednotlivca a malých bojových jednotiek v zastavanom prostredí (CQB)
 • taktické bojové (air softové) akcie pre jednotlivcov a skupiny    (možnosť vypracovania scenára a naplánovania akcie podľa špeciálnych požiadaviek klienta)
 •  prežitie (survival) pre jednotlivcov a skupiny
 •  maskovanie

 
 
                                  Ak si želáte uverejniť na svojich stránkach link na náš web, či text je vhodné o to aspoň požiadať.
                                                                                           Ďakujeme za porozumenie.