Prečo nevyužiť naše zručnosti nadobudnuté počas tvrdých tréningov aj na scénické vystúpenia?

 Našou snahou je rekonštrukcia ranného stredoveku, kedy na území slovenska sídlili naši predkovia Slovania. Šermiarskymi ukážkami a zaujímavými dobovými scénkami sa snažíme priblížiť ľuďom život bojovníkov a obyčajných ľudí v danom období.


                        

Občas však počas našich vystúpení zablúdime aj do doby nedávno minulej keď naši predkovia nosili široké opasky, klobúk na hlave a valašku v ruke.