29
Feb

Svarog

  SPÔSOB VOĽNEJ A REFLEXNEJ OBRANNEJ GESTIKY

AKADÉMIA BOJOVÉHO UMENIA Vám predstavuje plne funkčný a maximálne využiteľný sebaobranný program "SVAROG" založený na prirodzených reakciách ľudského tela na rôzne vonkajšie podnety (útoky). Namiesto tradičných postupov Vám predstavíme inovatívne techniky a taktiku v širokom rozsahu a v rôznych modelových situáciách. Pomôžeme s psychologickou prípravou na krízovú situáciu, pojem už skoro zabudnutý v dnešných didaktických postupoch škôl zaoberajúcich sa sabaobranou. Poradíme ako rozoznať hroziace nebezpečenstvo a tým úspešne predchádzať fyzickým útokom. Poučíme Vás o tom, čo má nasledovať hneď po neutralizácii útoku a ukončení stretu s útočníkom. Tréningy sú vhodné pre každého vo veku 8-80 rokov.
Výhody tohto spôsobu obrany ocenia hlavne príslušníci štátnych aj neštátnych bezpečnostných zložiek.

Poznatky k výučbe sú čerpané z vlastnej praxe a dlhoročného štúdia a výučby Bojovej Vedy a sebaobrany, ako aj mnohonásobného porovnávania s inými bojovými štýlmi.

Tréningy sú vedené certifikovaným inštruktorom sebaobrany. Certifikát vystavený pánom Phdr. Ing. Aloisom Konečným /zakladateľ školy Ji-Jitsu, Olomouc, akreditovaná osoba MŠMT pre pracovníkov SBS a Inštruktorov sebaobrany, súdny znalec v odboroch: sebaobrana, bojové športy a bojové umenia, prevádzkuje súkromnú psychologickú poradňu./

 

PONÚKAME KURZY V OBLASTI :


Sebaobrany všeobecnej pre:                          - verejnosť

                                                                      - organizácie a firmy

                                                                      - jednotlivcov

                                                                      - kurzy masového charakteru /detské tábory,
                                                                         semináre.../

                                                                      - výučba na ZŠ, SŠ, Univerzitách,...

     Sebaobrany profesnej pre:                        - usporiadateľov spoločenských podujatí

                                                                       - sbs, kuriérov, poštových doručovateľov

                                                                       - učiteľov telesnej výchovy, vychovávateľov

                                                                       - ošetrovateľov, pokladníkov, obchodných cestujúcich

                                                                       - revizórov, sprievodcov, vodičov

                                                                        - zamestnancov Rýchlej zdravotnej pomoci

 

  Sebaobrana branno-bezpečtnostná pre:         - služobnú obranu a služobné zákroky

                                                                        - armádu SR

                                                                        - štátnu políciu SR

                                                                         - mestské a obecné polície

                                                                         - zbor väzenskej a justičnej stráže

                                                                         - colnú správu

                                                                         - železničnú políciu

                                                                         - bezpečnostné služby

 

TÉMATICKÉ CELKY:

 • sebaobrana proti neozbrojenému útočníkovi
 • sebaobrana proti útoku palicou
 • sebaobrana proti útoku nožom
 • sebaobrana pre ženy
 • okamžité zneškodnenie útočníka
 • využitie páčenia na elimináciu útočníka
 • sebaobrana s obuškom
 • sebaobrana s tonfou
 • sebaobrana s nožom
 • sebaobrana s ihlicou
 • sebaobrana na zemi
 • sebaobrana vo vode
 • spútavanie útočníka
 • sebaobrana s poľnou lopatkou
 • vrhacie zbrane a ich použitie v boji
 •  zásahová šatka - dokonalá pomôcka na spacifikovanie útočníka pre OZ SR
 • sebaobrana v stiesnenom priestore – kancelária, schodisko, výťah
 • využitie improvizovaných zbraní v sebaobrane
 • využitie tlakových bodov na ľudskom tele pre sebaobranu

 

BOJOVÁ A TAKTICKÁ PRÍPRAVA
(vhodné pre militari – airsoft tímy, jednotlivcov a ozbrojené zložky)

 • sebaobrana pri ohrozovaní s krátkou a dlhou strelnou zbraňou
 • sebaobrana a boj s krátkou a dlhou zbraňou proti nožu
 • taktika streľby na krátku vzdialenosť – impulzívna streľba
 • taktika pohybu jednotlivca so strelnou zbraňou
 • taktika pohybu skupiny so strelnou zbraňou
 • taktika vstupu do budovy – okno, dvere,...
 • taktika pohybu so strelnou zbraňou v dopravných prostriedkoch
 • taktické bojové (air softové) akcie pre jednotlivcov a skupiny    (možnosť vypracovania scenára a naplánovania akcie podľa špeciálnych požiadaviek klienta)
 •  survivalové akcie pre jednotlivcov a skupiny
 •  maskovanie

 
 
                                  Ak si želáte uverejniť na svojich stránkach link na náš web, či text je vhodné o to aspoň požiadať.
                                                                                           Ďakujeme za porozumenie.